• Trang web này sử dụng cookie. Tiếp tục sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý sử dụng cookie của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

Tính năng của dòng thông tin trong chuỗi cung ứng FMIT

#1
Chuỗi cung ứng luôn hàm chứa tính năng động và nó liên quan đến dòng thông tin nhất định về sản phẩm và tài chính giữa các giai đoạn khác nhau.

Xây dựng chuỗi cung ứng giúp đẩy mạnh phát triển toàn cầu

Ví dụ: Coop Mart cung cấp sản phẩm, cũng như giá cả và sự sẵn sàng về thông tin, cho khách hàng. Khách hàng sẽ trả tiền cho Coop Mart. Coop Mart sẽ truyền tải dữ liệu bán hàng cũng như đơn đặt hàng đến nhà kho hoặc nhà phân phối, và họ sẽ chuyển hàng đến cửa hàng.

Đổi lại Coop Mart sẽ chuyển tiền cho nhà phân phối sau khi nhận được hàng. Nhà phân phối cũng cung cấp thông tin về giá cả và gởi lịch trình giao hàng cho Coop Mart. Dòng thông tin, nguyên vật liệu và tài chính sẽ luân chuyển trong toàn chuỗi cung ứng.

Thuật ngữ chuỗi cung ứng gợi nên hình ảnh sản phẩm hoặc cung cấp dịch chuyển từ nhà cung cấp đến nhà sản xuất rồi đến nhà phân phối và đến nhà bán lẻ đến khách hàng dọc theo chuỗi cung ứng.

Điều quan trọng là chúng ta phải mường tượng dòng thông tin, sản phẩm và tài chính dọc cả hai hướng của chuỗi này. Trong thực tế, nhà sản xuất có thể nhận nguyên liệu từ vài nhà cung cấp và sau đó cung ứng đến nhà phân phối.


7 nguyên tắc quan trọng trong quản lý chuỗi cung ứng

Hoạt động quản lý chuỗi cung ứng đang được rất nhiều công ty đẩ mạnh và chú trọng nhằm tăng cường lợi thế cạnh tranh, kiểm soát hiệu quả chi phí cũng như mang lại sự hài lòng cho khách hàng.

Mục tiêu của một chuỗi cung ứng là tối đa tổng giá trị (value) của chuỗi tạo ra. Giá trị của chuỗi được tạo ra từ sự chêch lệch giữa giá trị sản phẩm mà khách hàng mua (giá trị của khách hàng – customer value) với tổng chi phí phát sinh trong chuỗi để đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Có 7 nguyên tắc quan tọng trong quản lý chuỗi cung ứng gồm:
  • Phân khúc khách hàng dựa trên nhu cầu
  • Cá biệt hóa mạng lưới logistics
  • Lắng nghe những tín hiệu của nhu cầu thị trường nhằm lên kế hoạch phù hợp
  • Khác biệt hóa sản phẩm gần hơn với khách hàng
  • Tìm kiếm nguồn cung một cách có chiến lược
  • Phát triển chiến lược ứng dụng công nghệ thông tin trong suốt chuỗi cung ứng
  • Áp dụng các hệ thước đo hiệu quả theo nhiều kênh
VIỆN ĐÀO TẠO FMIT®
 
mua ban go,dien dan cho go viet nam,diên đàn nội thất , noi that viet nam