• Trang web này sử dụng cookie. Tiếp tục sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý sử dụng cookie của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

Đặc điểm của công ty cổ phần

#1


Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp được các doanh nghiệp lựa chọn nhiều nhất hiện nay. Đa phần các công ty khi muốn thành lập doanh nghiệp đều sử dụng loại hình doanh nghiệp này. Chính vì vậy, nhu cầu tìm hiểu rõ các thông tin về loại hình doanh nghiệp này càng cao. Để đáp ứng nhu cầu này, hôm nay Luật ADZ xin chia sẻ các nội dung cơ bản nhất về công ty cổ phần qua bài viết dưới đây.

Công ty cổ phần là một loại hình doanh nghiệp được ghi nhận trong Luật doanh nghiệp 2014.

Vốn điều lệ của công ty được chia làm nhiều phần được gọi là cổ phần.

Các thành viên sở hữu cổ phần được gọi là cổ đông. Một công ty cổ phần cần có ít nhất 3 cổ đông, và không bị hạn chế số lượng cổ đông. Cổ đông của công ty có thể là cá nhân hoặc tổ chức.

Tỷ lệ % vốn góp cũng sẽ là cơ cở để các cổ đông nhận lợi nhuận và chịu trách nhiệm về nợ, rủi ro. Lợi nhuận cổ đông nhận được trong công ty được gọi là cổ tức.

Cổ đông của công ty cổ phần được tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác. Riêng cổ đông sáng lập thì trong 3 năm đầu không được phép chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình.

Nguồn: https://kalzenmarketing.business.site/posts/2323979177658684015
 
mua ban go,dien dan cho go viet nam,diên đàn nội thất , noi that viet nam