• Trang web này sử dụng cookie. Tiếp tục sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý sử dụng cookie của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

Kết quả tìm kiếm

 1. T

  f478 ống thép đúc phi 76mm,phi 90 phi 95,ống thép hàn phi 76,phi 90 phi 102

  f10 ống thép đúc phi 76mm,phi 90 phi 95,ống thép hàn phi 76,phi 90 phi 102 ống thép đúc phi 76 x (2.5 – 7.0) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53 ống thép đúc phi 76 x (2.5 – 7.0) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53 ống thép đúc phi 76 x (2.5 – 7.0) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53 ống thép đúc phi 76 x...
 2. T

  F07 ống thép đúc phi 60,ống thép hàn phi 60/d50,phi 63 phi 76 phi 95

  F1 ống thép đúc phi 60,ống thép hàn phi 60/d50,phi 63 phi 76 phi 95 ống thép đúc phi 60 x (2.5 – 7.0) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53 ống thép đúc phi 60 x (2.5 – 7.0) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53 ống thép đúc phi 60 x (2.5 – 7.0) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53 ống thép đúc phi 60 x (2.5 –...
 3. T

  F9 ống thép đúc phi 49,ống thép hàn d40 d 50 d 65,d 80

  F1 ống thép đúc phi 49,ống thép hàn d40 d 50 d 65,d 80 ống thép đúcnhập khẩu phi 49 x (2.5 – 3.0) x 6000mm//T/c:astm api5l/a53 ống thép đúc nhập khẩu phi 49 x (2.5 – 3.0) x 6000mmT/c:astm api5l/a53 ống thép đúc nhập khẩu phi 49 x (2.5 – 3.0) x 6000mm//T/c:astm api5l/a53 ống thép đúc phi 49...
 4. T

  H9 thép ông đúc phi 42mm,ống thép đúc phi 42 dày 2,3ly,ống thép phi 42

  F1 thép ông đúc phi 42mm,ống thép đúc phi 42 dày 2,3ly,ống thép phi 42 ống thép đúc nhập khẩu phi 42 x (2.5 – 3.0) x 6000mm//T/c:astm api5l/a53 ống thép đúc nhập khẩu phi 42 x (2.5 – 3.0) x 6000mm//T/c:astm api5l/a53 ống thép đúc nhập khẩu phi 42 x (2.5 – 3.0) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53...
 5. T

  htc ống thép đúc phi 168///dn 150,phi 219 phi 273 phi 325 phi 355

  PNJ ống thép đúc phi 168///dn 150,phi 219 phi 273 phi 325 phi 355 ống thép đúc phi 168 x (3.96 – 12.7) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53 ống thép đúc phi 168 x (3.96 – 12.7) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53 ống thép đúc phi 168 x (3.96 – 12.7) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53 ống thép đúc phi 168 x...
 6. T

  mb06 Thép ống phi 140,ống thép đúc đen phi 140/d125,phi 159 phi 168 phi 219

  PNJ Thép ống phi 140,ống thép đúc đen phi 140/d125,phi 159 phi 168 phi 219 ống thép đúc phi 140 x (2.5 – 8.0) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53 ống thép đúc phi 140 x (2.5 – 8.0) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53 ống thép đúc phi 140 x (2.5 – 8.0) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53 ống thép đúc phi 140...
 7. T

  bg09 ống thép đúc phi 114,phi 140 phi 159 phi 168,thép ống phi 114mm

  PNJ ống thép đúc phi 114,phi 140 phi 159 phi 168,thép ống phi 114mm ống thép đúc phi 114 x (2.5 – 8.0) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53 ống thép đúc phi 114 x (2.5 – 8.0) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53 ống thép đúc phi 114 x (2.5 – 8.0) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53 ống thép đúc phi 114 x (2.5 –...
 8. T

  h2s ống thép phi 102,ống thép đúc đen phi 102 phi 114 phi 168 phi 219

  PNJ ống thép phi 102,ống thép đúc đen phi 102 phi 114 phi 168 phi 219 ống thép đúc phi 101 x (2.5 – 7.0) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53 ống thép đúc phi 101 x (2.5 – 7.0) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53 ống thép đúc phi 101 x (2.5 – 7.0) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53 ống thép đúc phi 101 x (2.5...
 9. T

  cvb ống thép đúc phi 90,ống thép hàn phi 90,phi 102 ,phi 114 phi 153

  PNJ ống thép đúc phi 90,ống thép hàn phi 90,phi 102 ,phi 114 phi 153 ống thép đúc phi 90 x (2.5 – 7.0) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53 ống thép đúc phi 90 x (2.5 – 7.0) x 6000mm //T/c: astm api5l/a53 ống thép đúc phi 90 x (2.5 – 7.0) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53 ống thép đúc phi 90 x (2.5 –...
 10. T

  h2so ống thép đúc phi 76,ống thép hàn phi 76/d65,ống thép phi 325

  PNJ ống thép đúc phi 76,ống thép hàn phi 76/d65,ống thép phi 325 ống thép đúc phi 76 x (2.5 – 7.0) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53 ống thép đúc phi 76 x (2.5 – 7.0) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53 ống thép đúc phi 76 x (2.5 – 7.0) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53 ống thép đúc phi 76 x (2.5 – 7.0)...
 11. T

  mn012 ống thép đúc phi 60,ống thép hàn đen phi 60,phi 63 phi 73 phi 90

  PNJ ống thép đúc phi 60,ống thép hàn đen phi 60,phi 63 phi 73 phi 90 ống thép đúc phi 60 x (2.5 – 7.0) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53 ống thép đúc phi 60 x (2.5 – 7.0) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53 ống thép đúc phi 60 x (2.5 – 7.0) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53 ống thép đúc phi 60 x (2.5 –...
 12. T

  bbbb ống thép phi 49,ống thép đúc đen phi 49 phi 60 phi 63

  pnj ống thép phi 49,ống thép đúc đen phi 49 phi 60 phi 63 ống thép đúcnhập khẩu phi 49 x (2.5 – 3.0) x 6000mm//T/c:astm api5l/a53 ống thép đúc nhập khẩu phi 49 x (2.5 – 3.0) x 6000mm//T/c:astm api5l/a53 ống thép đúc nhập khẩu phi 49 x (2.5 – 3.0) x 6000mm//T/c:astm api5l/a53 ống thép đúc...
 13. T

  ki789 ống thép đúc phi 42,ống thép hàn mạ kẽm phi 42,ống thép phi 42

  nnnn ống thép đúc phi 42,ống thép hàn mạ kẽm phi 42,ống thép phi 42 ống thép đúc nhập khẩu phi 42 x (2.5 – 3.0) x 6000mm//T/c:astm api5l/a53 ống thép đúc nhập khẩu phi 42 x (2.5 – 3.0) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53 ống thép đúc nhập khẩu phi 42 x (2.5 – 3.0) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53 ống...
 14. T

  //// ống thép phi 406,ống thép hàn phi 406,phi 508 dày 8ly cây 6m

  //// ống thép phi 406,ống thép hàn phi 406,phi 508 dày 8ly cây 6m ống thép đúc phi 406 x (6.35 – 12.7) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53 ống thép đúc phi 406 x (6.35 – 12.7) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53 ống thép đúc phi 406 x (6.35 – 12.7) x 6000mm//T/c:astm api5l/a53 ống thép đúc phi 406 x...
 15. T

  ssss ống thép phi 355,ống thép đúc phi 508,ống thép od 355

  ống thép phi 355,ống thép đúc phi 508,ống thép od 355 od 406 od 457 ống thép đúc phi 508 x (6.35 – 12.7) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53 ống thép đúc phi 508 x (6.35 – 12.7) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53 ống thép đúc phi 508 x (6.35 – 12.7) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53 ống thép đúc phi 355 x...
 16. T

  ssss ống thép đúc phi 325,phi 355,ống thép hàn phi 325/d 300

  //// ống thép đúc phi 325,phi 355,ống thép hàn phi 325/d 300 cây 6m ống thép đúc phi 325 x (6.35 – 12.7) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53 ống thép đúc phi 325 x (6.35 – 12.7) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53 ống thép đúc phi 325 x (6.35 – 12.7) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53 ống thép đúc phi 325 x...
 17. T

  nnnn ống thép đúc phi 273,ống thép hàn mạ kẽm phi 273/d250,ống thép dn 250

  /// ống thép đúc phi 273,ống thép hàn mạ kẽm phi 273/d250,ống thép dn 250 ống thép đúc phi 273 x (6.35 – 12.7) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53 ống thép đúc phi 273 x (6.35 – 12.7) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53 ống thép đúc phi 273 x (6.35 – 12.7) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53 ống thép đúc phi...
 18. T

  mmm ống sắt kẽm phi 168,ống thép mạ kẽm phi 168,ống thép d150

  bugg ống thép đúc phi 168/d 150,ống thép hàn đen phi 168,ống đúc d150 ống thép đúc phi 168 x (3.96 – 12.7) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53 ống thép đúc phi 168 x (3.96 – 12.7) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53 ống thép đúc phi 168 x (3.96 – 12.7) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53 ống thép đúc phi 168...
 19. T

  hhhh ống thép đúc phi 140,ống thép d125,d 200 d 330,d 400, d 500

  bugg ống thép đúc phi 140,ống thép d125,d 200 d 330,d 400, d 500 ống thép đúc phi 140 x (2.5 – 8.0) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53 ống thép đúc phi 140 x (2.5 – 8.0) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53 ống thép đúc phi 140 x (2.5 – 8.0) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53 ống thép đúc phi 140 x (2.5 –...
 20. T

  nnnn thép ống đúc phi 114,ống thép /// phi 114,ống thép phi 219 phi 219 phi 325

  bugg thép ống đúc phi 114,ống thép /// phi 114,ống thép phi 219 phi 219 phi 325 ống thép đúc phi 114 x (2.5 – 8.0) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53 ống thép đúc phi 114 x (2.5 – 8.0) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53 ống thép đúc phi 114 x ( 2.5 – 8.0) x 6000mm //T/c:astm api5l/a53 ống thép đúc phi...