• Trang web này sử dụng cookie. Tiếp tục sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý sử dụng cookie của chúng tôi. Tìm hiểu thêm.

vovanbam's latest activity

 • V
  vovanbam đã đăng chủ đề mới.
  TỦ ĐỰNG CHỐNG ĂN MÒN – TIỆN LỢI, AN TOÀN Tư vấn, thiết kế lắp đặt bàn ghế và nội thất phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 17025 ...
  • 5.png
 • V
  vovanbam đã đăng chủ đề mới.
  TỦ ĐỰNG HÓA CHẤT CHỐNG CHÁY – AN TOÀN, HIỆU QUẢ Tư vấn, thiết kế lắp đặt bàn ghế và nội thất phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO...
  • 3.png
 • V
  vovanbam đã đăng chủ đề mới.
  TỦ ĐỰNG HÓA CHẤT KHỬ MÙI PH-LAB – TIỆN LỢI, HIỆU QUẢ Tư vấn, thiết kế lắp đặt bàn ghế và nội thất phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO...
  • 1.png
 • V
  vovanbam đã đăng chủ đề mới.
  BUỒNG TẮM KHÍ (AIR SHOWER) – THIẾT KẾ TIÊU CHUẨN, AN TOÀN Tư vấn, thiết kế lắp đặt bàn ghế và nội thất phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn...
 • V
  vovanbam đã đăng chủ đề mới.
  HỘP CHUYỂN MẪU (PASS BOX) – TRÁNH GÂY NHIỄM MẪU Tư vấn, thiết kế lắp đặt bàn ghế và nội thất phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 17025...
 • V
  vovanbam đã đăng chủ đề mới.
  CỬA PHÒNG MỔ BỆNH VIỆN – AN TOÀN, TIỆN LỢI Tư vấn, thiết kế lắp đặt bàn ghế và nội thất phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 17025 ...
 • V
  vovanbam đã đăng chủ đề mới.
  KỆ LƯU KHO ZIP – TIỆN LỢI, TIẾT KIỆM KHÔNG GIAN Tư vấn, thiết kế lắp đặt bàn ghế và nội thất phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 17025...
  • 10.png
 • V
  vovanbam đã đăng chủ đề mới.
  KỆ TREO TƯỜNG – DỄ DÀNG LẮP ĐẶT, VẬN CHUYỂN Tư vấn, thiết kế lắp đặt bàn ghế và nội thất phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 17025 ...
  • 7.png
 • V
  vovanbam đã đăng chủ đề mới.
  KỆ LƯU KHO DẠNG HỘP – AN TOÀN, TIỆN LỢI, HIỆU QUẢ Tư vấn, thiết kế lắp đặt bàn ghế và nội thất phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO...
  • 4.png
 • V
  vovanbam đã đăng chủ đề mới.
  KỆ LƯU MẪU OMEGA – DỄ DÀNG LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG Tư vấn, thiết kế lắp đặt bàn ghế và nội thất phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 17025 ...
  • 3.png
 • V
  vovanbam đã đăng chủ đề mới.
  BÀN CÂN CHỐNG RUNG – THIẾT KẾ HIỆN ĐẠI Tư vấn, thiết kế lắp đặt bàn ghế và nội thất phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 17025 ...
  • 8.png
 • V
  vovanbam đã đăng chủ đề mới.
  BÀN THÍ NGHIỆM CÓ BỒN RỬA – THIẾT KẾ THUẬN TIỆN Tư vấn, thiết kế lắp đặt bàn ghế và nội thất phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 17025...
  • 7.png
 • V
  vovanbam đã đăng chủ đề mới.
  BÀN THÍ NGHIỆM ÁP TƯỜNG – DỄ DÀNG VẬN CHUYỂN, LẮP ĐẶT Tư vấn, thiết kế lắp đặt bàn ghế và nội thất phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO...
  • 5.png
 • V
  vovanbam đã đăng chủ đề mới.
  BÀN THÍ NGHIỆM TRUNG TÂM – THIẾT KẾ TIỆN LỢI Tư vấn, thiết kế lắp đặt bàn ghế và nội thất phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 17025 ...
  • 1.png
 • V
  vovanbam đã đăng chủ đề mới.
  TỦ ĐỰNG HÓA CHẤT CƠ BẢN ECOLAB – THIẾT KẾ HIỆN ĐẠI, TIỆN LỢI Tư vấn, thiết kế lắp đặt bàn ghế và nội thất phòng thí nghiệm theo tiêu...
  • 3.png