Công dụng:
Gỗ lớn dùng trong xây dựng, làm gỗ bóc lạng, gỗ dán, lớp phủ bề mặt, đóng đồ mộc cao cấp có giá trị xuất khẩu rất cao.


Kỹ thuật giống :
Cây ra hoa tháng 5-6, thu hái quả tháng 12-3. Khi quả chín vỏ chuyển từ mầu xanh sang vàng mơ, cánh đài quả mầu vàng khô.
Quả sau khi thu hái về cần phân loại, loài bỏ tạp chất, bóc bỏ lớp vỏ lụa, có khoảng 1.400 -2.000 quả/kg, tỉ lệ nẩy mầm 40-60%.
Hạt được bảo quản trong điều kiện thường, độ ẩm của hạt còn khoảng 10 -12%, có thể đựng hạt trong chum vại, bao tải.. và được cất ở nơi thoáng mái, khô ráo, phương thức này có thể duy trì sức sống hạt trong 6 tháng. Còn bảo quản hạt trong điều kiện 5-10oc có thể duy trì sức sống được vài ba năm.


Kỹ thuật trồng:
Thích hợp nơi có nhiệt độ bình quân 20 - 25 0 C, lượng mưa 1.500 - 2000mm, có 2 mùa mưa và khô rõ rệt, chịu được hạn và rét.
Độ cao dưới 500 - 700m so với mực nước biển
Độ dốc dưới 20 - 25 0 C
Đất sâu dày, ẩm, thoát nước, pH : 6 - 7, thành phần cơ giới từ thịt nhẹ đến sét nhẹ.
Trồng tập trung và phân tán .
Hạt giống nhiều, thu hái ở rừng giống chuyển hoá
Trồng theo tiêu chuẩn ngành về kỹ thuật trồng bằng cây con thân cụt có bầu hoặc rễ trần,