Mình đang khai thác thông và sẻ gỗ tại lâm đồng nên có số lượng mùn cưa, dăm bào và củi băm nhìu.
2 xưởng của mình nằm ở đà lạt và di linh.
Giá bán:
-Mùn cưa:800.000 đồng/1 tấn
-Dăm bào:1.300.000 đồng /1 tấn
-Củi băm:600.000 đồng /1 tấn
Ai có nhu cầu vui lòng liên hệ 0909 906 227(Liêm)