bên mình cung cấp gỗ hương mặt 20- 25 dài 1m 1,5m. anh nào muốn mua xin liên hệ 0905057435