HIỆN TÔI ĐANG CÓ BÁN GỖ TRÀM VÀNG Ở TÂY NINH, GỖ ĐẸP, ĐANG KHAI THÁC

ANH/CHỊ NÀO CÓ NHU CẦU XIN LIÊN HỆ QUA SỐ ĐIỆN THOẠI

0993588809

canhisme@gmail.com