Mọi người có thể giải thích hộ em không ạ. gỗ thành phẩm (đã qua sơ chế là như thế nào?). Gỗ thành phẩm là gỗ đã đẽo gọt nhưng chưa thành sản phẩm phải không ạ. Em vẫn đang mơ hồ ko xác định được rõ nó như thế nào. EM được giao khảo sát giá gỗ thành phẩm của ván khung của các loại gỗ như xoan đào, tần bì...