Chao ACE trong 4rum
Tinh hinh la xuong go cua em o ha noi ,chuyen san xuat thi cong cac mat hang :giuong ,tu ,tu bep,cua go ,ban ghe an ,ke tivi....cau thang ,vach ngan.
ACE nao co don hang san xuat hay thi cong ,xin lien he hoac de lai lien lac toi se chu dong lien lac .
Dao :0915330085
daophung21984@icloud.com