Bán--Thép ống đúc phi 219,phi 273 x 2li-20li x 6m ống thép đúc

Thép ống hàn phi 168,phi 219,phi 325,phi 355-Ống thép hàn phi 168,phi 219,phi 325,phi 355. Thép ống hàn phi 21 dày 1 ly đến 2.5 ly dài 6m ...


Thép ống đúc phi 108 x 4.5, ống hàn phi 219 x 8.2, ống mạ kẽm phi 273 x 9.3. Ống thép mạ kẽm phi 108 x (4.5~20.0) x (6.000mm-12.000mm).


Thép ống đen , ống hàn phi 323, phi 325, phi 273, phi 165, phi 102, phi 140, phi 127, phi 114, phi 90, phi 219


Ồng Mạ Kẽm , ống Đúc Phi 273, phi 325, phi 219, phi 168. Ống thép ... Ống thép hàn phi 219 x 3li x 6.35 x 6m x 12m


Công Ty chúng tôi chuyên cung cấp tất cả các loại Thép ống đúc: ASTM A106-Grade B, ASTM A53-Grade B, API-5L…. Thép ống hàn: ASTM ...


Thép ống đúc phi 168 355 457,ống thép hàn dn 150 350 450 dài từ 6 đến 12m .... Thép ống hàn Phi 168 x 3,96 , 168 x 4,78 , 219 x 5,56 , 219 x 7,11 , 323 x 6,35, ...


Thép ống đúc phi 108 x 4.5, ống hàn phi 219 x 8.2, ống mạ kẽm phi 273 x 9.3 Ống thép mạ kẽm phi 108 x (4.5~20.0) x (6.000mm-12.000mm) Ống thép mạ kẽm


Thép ống đúc phi 168
x 2li-20li x 6m ống thép đúc phi 168 x 2li-20li x 6m


Thép ống đúc phi 219 x 2li-20li x 6m ống thép đúc phi 219 x 2li-20li x 6m


Thép ống đúc phi 273 x 2li-20li x 6m ống thép đúc phi 273 x 2li-20li x 6m


Thép ống đúc phi 325 x 2li-20li x 6m ống thép đúc phi 325 x 2li-20li x 6m


Thép ống đúc phi 406 x 2li-20li x 6m ống thép đúc phi 406 x 2li-20li x 6


Thép ống đúc phi 457
x 2li-20li x 6m ống thép đúc phi 457 x 2li-20li x 6m


Thép ống đúc phi 356 x 2li-20li x 6m ống thép đúc phi 356 x 2li-20li x 6m


Thép ống đúc phi 556 x 2li-20li x 6m ống thép đúc phi 556 x 2li-20li x 6m


Thép ống đúc phi 610 x 2li-20li x 6m ống thép đúc phi 610 x 2li-20li x 6m


CTY TNHH MTV THÉP TRƯỜNG THỊNH PHÁT


Mr Thạch : 0933.107.567& 0965.956.207


Web: Th hoặc THÉP ỐNG ĐÚC, THÉP ỐNG HÀN, ỐNG MẠ KẼM, TRƯỜNG THỊNH PHÁT


Mail : thach.truongthinhphat@gmail.com


Fax : 0650.37.19.123


Xem thêm : Thép ống đúc , Thép ống , Thép ống hàn