Có một cách rất đơn giản để bạn lôi ngay thằng TAB ra ngoài và đặt nó trên thanh menu của WORD 2007, cách làm như sau : Bạn click vào nút ribbon (hình tròn) trên cùng bên tay trái, chọn WORD options, rùi chọn Customize. Bảng Customize hiện ra bạn click vào dòng chữ Popular Commands, xổ ra, bạn chọn All Commands. Lúc này bạn kéo thanh trượt xuống tìm chữ "TABS... " bạn click vào nó và chọn ADD, sau đó click ok để thoát bảng Customize. Bây giờ bạn thấy biểu tượng của Tabs trên thanh menu rùi đó (hình tròn màu xanh). Chúc bạn vui